Tôi là nhân viên công an, tôi muốn mang theo súng đạn có được không?
Tôi là nhân viên công an, tôi muốn mang theo súng đạn có được không?
Đăng ngày 2013-10-31 , lúc: 15:59:16

Trả lời: được, điều kiện: có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng + báo truớc giờ bay + không đuợc bỏ đạn trong súng + tất cả được bỏ vào hộp đựng chuyên dụng dành của an ninh sân bay.